Afholdte kurser

Den 4. og 5. april 2009 afholdte Westerbro-Linedance i samarbejde med DGI Storkøbenhavn de første kurser for instruktører og linedancere, som ønsker at udvikle deres danseteknikker og musikforståelse.

Det var en fantastisk weekend med en meget positiv tilbagemelding fra kursisterne. Alle fik noget med hjem, som der kan arbejdes videre med.
Lørdag den 4. april afholdte vi 2 kurser af 3 timers varighed i Danseteknik 1 og Danseteknik 2. Det var lige så hovederne summede.

Søndag den 5. april afholdte vi ligeledes 2 kurser af 3 timers varighed Musikforståelse og derefter NTA instruktørkursus 1. del af kursus 1, som p.g.a. tidsmangel blev delt i 2, så vi afslutter kurset den 9. maj fra kl. 10.00-13.00. hvorefter kursisterne får deres diplom får gennemførsel af kurset.

 
Kurser via westerbro-linedance

Kurser afholdes i samarbejde mellem DGI og Westerbro-Linedance.

Instruktør Kursus 1 (NS 1 med certifikat)
Undervisningen er for Linedanceinstruktører baseret på NTA principper.

Instruktør Kursus 2 (IF 2 med kurset certifikat)
Avanceret kursus i forbindelse med IE 1. Indeholder teoretisk og praktisk instruktørarbejde, musikkundskab og hjemmearbejde.

Instruktør Kursus 3 (IF 3 med den endelige bedømmelse)
Kursus med en uafhængig forberedelse og gennemførelse af og udlæring af en dans. Evaluering og klassificering.
 

Dance Technique 1 (DT 1)
Undervisning efter NTA principper. Kropsstilling, fodpositioner, balance, grundlæggende trin, vending, trin kombinationer.

Dance Technique 2 (DT 2)
Avanceret kursus efter NTA principper. Relateret til DT 1. Praktisk anvendelse af danseteknikker, fortolkning af dans, danse stilarter,"gulv håndværk" osv..

Konkurrencedans Technology (TDT)
Kursus i line dance teknik til dansere, der konkurrerer i UCWDC, WCDF og miles. Kører en konkurrencesdans, fortolkning af dansestil, gulv håndværk, militær øvelse, regler, og ellers efter behov. Baseret på de studerendes aktuelle contest danse.
Dans, intensivtræning til konkurrencer (IT-T) Kundetilpasset uddannelse for individuelle dansere eller små grupper før projektkonkurrencen.

Musik og koreografi kursus (MK)
Grundlæggende musik viden bygger på NTA læseplan og naturlig-vis lederes erfaring som instruktører og DJs. Musikkens struk-tur, sammenhæng med dans musik, vigtig for udvælgelsen af dansemusik, analyse af et stykke musik, passende / upassende dans.
Koreografi uddannelse for forbrugeren, koreografer arbejder, hvorfor nogle danse kan flyde og andre ikke gør det, teoretiske og praktiske øvelser i vellykket / mislykket koreografi.

Der vil blive afholdt workshops for de som har gennemgået kurserne og som ønsker at blive eksamineret af NTA.
Workshops og efterfølgende eksamen vil foregå på engelsk og det vil blive med en instruktør fra udlandet.
 

Ophavsret (c) 2019 Westerbro-Linedance